SOUTĚŽ

 1. Soutěž probíhá od 6. – 13. 6. 2019,
 2. Předmětem výhry je 1x voucher v hodnotě 500 Kč do kadeřnictví SalonKa Kateřina Kemrová,
 3. Soutěž probíhá na facebbok KURZY ŠITÍ Linádo,
 4. Tipne si, jaký je skutečný počet kónusů ( špulek nití) na polici zobrazený na fotografii,
 5. Kompletní pravidla soutěže viz níže.

PRAVIDLA SOUTĚŽE

Pravidla soutěže Linádo, zakázkové krejčovství (Radomíra Kemrová) realizovaná na sociální síti Facebook KURZY ŠITÍ Linádo.

 1. Soutěže Linádo, zakázkové krejčovství (Radomíra Kemrová) (Praha- Hostivař, Tesaříkova 1021/3, PSČ 10200) se mohou zúčastnit osoby starší 18ti let, žijící v ČR,
 2. Provozovatel soutěže je Linádo, zakázkové krejčovství (Radomíra Kemrová) dále jen facebook KURZY ŠITÍ Linádo, IČ: 12598895,
 3. Soutěž probíhá od 6. – 13. 6. 2019,
 4. Komunitní síť Facebook a její provozovatel není pořadatelem této soutěže, není jím nijak sponzorován, a ani nijak jinak podporován,
 5. Losování jednoho výherce (soutěžícího) proběhne náhodným losem na provozovně Linádo, módní zakázkové krejčovství (Černokostelecká 97,100 00 Praha 10 – Strašnice) a bude snímáno kamerou pro živé vysílání,
 6. Výherce se stane pouze tvůrce komentáře, který splní všechny podmínky a pravidla této soutěže,
 7. Pokud vylosovaný výherce nebo jeho komentář nebude splňovat podmínky a pravidla soutěže, bude los ihned následně opakován,
 8. Náhodný los jednoho výherce proběhne 14. 6. 2019 14:00 hodin na facebook KURZY ŠITÍ Linádo, (bod 5.)
 9. Vyhrává ten soutěžící, který napíše přesný počet kónusů ( špulek nití) na polici zobrazený na fotografii a bude datumově a časově nejblíže od startu soutěže nebo pokud ani jeden typ nebude přesný, budeme započítávat nejbližší typ (počet ks) s podmínkou, že datumově a časově bude nejblíže od startu soutěže,
 10. Výherce bude kontaktován ihned po losu pomocí zprávy (Messenger) z profilu Radomíra Kemrová, komentář, který bude uznán platným pro tuto soutěž, musí splňovat tři podmínky:
  • soutěžící komentáře označí „Like“ facebookovou stránku KURZY ŠITÍ Linádo
  • soutěžící označí komentáře „Like“ přímo soutěžní příspěvek této soutěže
  • soutěžící si tipne, jaký je skutečný počet kónusů ( špulek nití) na polici zobrazený na fotografii a  napíše jej do komentáře
 11. Výherce …
  • … může svou výhru darovat na jinou osobu
  • … si vyzvedne výhru v Linádo, módní zakázkové krejčovství (Černokostelecká 97,100 00 Praha 10 – Strašnice) do 31. 8. 2019
 12. Losování proběhne o jeden voucher v hodnotě 500 Kč do kadeřnictví SalonKa Kadeřnictví Kateřina Kemrová (U branek 674/7, Praha 10 – Hostivař),
 13. Předmětem výhry je 1x voucher v hodnotě 500 Kč do kadeřnictví SalonKa Kateřina Kemrová
 14. Výhru lze čerpat dle stanovených podmínek voucheru,
 15. Platnost voucheru je do 30. 9. 2019,
 16. Tato soutěž není podmíněna jakýmkoliv dalším nákupem zboží či služeb provozovatele soutěže a výherce (soutěžící) a ani provozovatele soutěže nezavazuje k žádným závazkům mezi Linádo, zakázkové krejčovství (Radomíra Kemrová) a výhercem (soutěžícím),
 17. Předmět výhry je jedna návštěva v kadeřnictví SalonKa Kateřina Kemrová,
 18. Voucher je možné uplatnit pouze jednou, to na jakoukoliv nabízenou kadeřnickou službu v kadeřnictví SalonKa Kateřina Kemrová, dále pak
  • pokud výherce (majitel voucheru) nevyužije plnou hodnotu voucheru (500 Kč), nemá nárok na finanční dorovnání v hotovosti a ani v jakékoliv jiné podobě
  • pokud hodnota služby přesáhne hodnotu výherního voucheru (500 Kč), výherce (majitel voucheru) je povinen doplatit rozdílnou cenu mezi cenou voucheru a vybranou kadeřnickou službou, a to finanční hotovostí
 19. V případě, že soutěžící nemůže z jakéhokoliv důvodů (tj. nemoc, úraz, ztráta, opomenutí platnosti atd.) voucher využít do termínu platnosti uvedeném na voucheru, nelze nárokovat prodloužení platnosti voucheru,
 20. Provozovatel si vymaňuje právo pořízení a použití fotografického a audio záznamu pro marketingové účely Linádo, zakázkové krejčovství (Radomíra Kemrová), které mohou být použity na facebook KURZY ŠITÍ Linádo a Linádo, módní zakázkové krejčovství, webu (www.linado.cz či tiskových materiálech jako jsou letáky, plakáty, zpráva v novinách či magazínu) pořízen před samotným čerpáním předmětu výhry. Tento materiál nebude pořizován při samotném výkonu a bez souhlasu výherce,
 21. Provozovatel soutěže si vymiňuje právo změnit či úplně zrušit celou soutěž a to pouze v době trvání soutěže (viz. bod 3). O těchto případných změnách provozovatel neprodleně podá informace na stránkách www.linado.cz a v samotném článku soutěže v komunitní síti Facebook KURZY ŠITÍ Linádo.
 22. Na výhry nevzniká právní nárok a není možné je směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné služby.

 

V Praze dne 6. 6. 2019

Linádo, zakázkové krejčovství (Radomíra Kemrová)
Černokostelecká 97,100 00 Praha 10 – Strašnice